Ціни  |  Online-Консультації  |  Правовий архів
Види юридичних послуг

Адміністративне право


 • надання усних та письмових консультацій в галузі адміністративного права
 • надання письмових довідок по законодавству в галузі адміністративного права
 • підготовка письмових юридичних висновків з питань діючого законодавства в галузі адміністративного права
 • визнання недійсними (повністю або частково) актів державних і інших органів, що не відповідають законам і нормативним правовим актам та порушують права й законні інтереси організацій і громадян
 • визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб
 • представництво інтересів в державних, податкових, правоохоронних та контролюючих органах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування
 • оскарження дій і рішень митних органів, повернення надлишково сплаченого мита та інших обов’язкових платежів
 • повернення з бюджету коштів, списаних органами, що здійснюють контрольні функції
 • роз’яснення порядку захисту юридичних та фізичних осіб від неправомірних дій правоохоронних і контролюючих органів
 • адміністративне оскарження рішень контролюючих та правоохоронних органів
 • здійснення юридичного супроводу у судах по адміністративним справам, зокрема:
 • про оскарження рішень суб’єктів владних повноважень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії)
 • про оскарження дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень
 • з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби
 • з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності
 • про скасування або визнання нечинним рішення суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень
 • про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії
 • про зобов’язання суб’єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій
 • про стягнення з суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю
 • про виконання зупиненої чи невчиненої дії
 • про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень
 • спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом


Всі послуги

Юридичним особам   Фізичним особам


© Ігор Любенко, 2009
Всі права застережено. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови прямого посилання на ресурс та автора.
Розроблено в студії GLORANCE