Ціни  |  Online-Консультації  |  Правовий архів
Види юридичних послуг

Корпоративне право


 • надання усних та письмових консультацій в галузі корпоративного права
 • надання письмових довідок по законодавству в галузі корпоративного права
 • підготовка письмових юридичних висновків з питань діючого законодавства в галузі корпоративного права
 • розробка і складання «корпоративної документації»: статутні документи, рішення загальних зборів, протоколи, правила, інструкції, положення тощо
 • корпоративне управління
 • злиття та поглинання
 • антирейдерство
 • здійснення юридичного супроводу у справах, що виникають з корпоративних відносин, зокрема:
 • спори між товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув
 • спори, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності інших суб’єктів господарювання, які не є господарськими товариствами (кооперативи, приватні, колективні підприємства тощо)
 • спори за участю спадкоємців учасників товариства
 • спори, що виникають між товариством та посадовими особами товариства, які входять до складу виконавчого органу товариства або наглядової ради товариства
 • спори, пов’язані з оскарженням членами виконавчих органів товариства, членами наглядової ради товариства, рішень відповідних органів товариства про звільнення (усунення, відсторонення, відкликання) їх з посади
 • про поновлення на посаді, зобов’язання усунути перешкоди у виконанні посадових обов’язків тощо відповідної посадової особи товариства
 • про визнання недійсним рішень загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, наглядової ради товариства та рішень інших органів управління товариством
 • про визнання недійсними установчих документів товариства та припинення юридичної особи у зв’язку з порушеннями вимог законодавства щодо порядку їх прийняття та затвердження
 • про визнання недійсними внесених змін до установчих документів товариства
 • про визнання недійсними правочинів, укладених виконавчим органом господарського товариства
 • про укладення, зміну, розірвання чи визнання недійсними договорів та інших правочинів, вчинених господарським товариством
 • про зобов’язання товариства до державної реєстрації змін в установчих документах товариства у зв’язку зі зміною у складі учасників товариства
 • про спонукання до виконання товариством дій (про надання відповідної інформації про діяльність товариства тощо)
 • спори акціонерів щодо внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів
 • спори акціонерів закритого акціонерного товариства про переведення на акціонера прав та обов’язків покупця акцій у зв’язку з наявністю переважного права на їх придбання
 • спори учасників товариства про переведення на них прав та обов’язків покупця частки (її частини) у зв’язку з порушенням їх переважного права на купівлю
 • спори між учасниками (засновниками) товариства та товариством щодо права власності на майно, переданого товариству як вклад до статутного (складеного) капіталу
 • спори, пов’язані з виходом учасника з товариства
 • спори, пов’язані з виключенням учасника з товариства
 • спори, пов’язані з формуванням та зміною розміру статутного капіталу товариства
 • спори, пов’язані з виплатою акціонеру (учаснику) частки прибутку (дивідендів)
 • спори, пов’язані з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства, визначенням правомочності її засідання
 • спори, пов’язані з розмежуванням компетенції голови та членів колегіального виконавчого органу товариства
 • спори між учасником (засновником, акціонером) товариства та товариством, що виникають не з корпоративних, а з трудових відносин посадових осіб товариства


Всі послуги

Юридичним особам   Фізичним особам


© Ігор Любенко, 2009
Всі права застережено. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови прямого посилання на ресурс та автора.
Розроблено в студії GLORANCE