Послуги  |  Ціни  |  Правовий архів
Online-Консультації Господарське право

Як подати заперечення на акт перевірки державної податкової інспекції?


Стосовно складання актів перевірки органами державної податкової служби, керуйтеся розділом 4 Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА № 327 від 10.08.2005 р. Так, акт перевірки складається у двох примірниках та підписується протягом 5-ти робочих днів з дня, наступного за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для суб’єктів малого підприємництва — протягом 3-х робочих днів). Строк складання акта перевірки не зараховується до строку проведення перевірки з урахуванням його продовження, встановленого законом. У разі незгоди посадових осіб із висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, суб’єкт господарювання має право протягом 3 робочих днів з дня, наступного за днем отримання примірника акта перевірки подати до органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки. При цьому у разі незгоди із висновками акта перевірки, суб’єкт господарювання в акті перевірки при його підписанні (чи відмові від підпису) робить відповідну відмітку.

Органи державної податкової служби розглядають заперечення протягом 3-х робочих днів з дня, наступного за днем їх надходження та про результати розгляду письмово повідомляють суб’єкта  господарювання.  На письмове звернення суб’єкта господарювання його посадові особи мають право брати особисту участь у розгляді заперечень та особисто викладати аргументи особам, що розглядають заперечення. За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті перевірки факти та дані, відносно яких надано заперечення суб’єктом господарювання, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції органу державної податкової служби стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підводиться підсумок  щодо  обґрунтованості  заперечень.

Зазначений висновок є складовою частиною матеріалів перевірки та враховується керівником органу державної податкової служби при їх розгляді і прийнятті податкового повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних  (фінансових)  санкцій), яке приймається керівником податкового органу протягом 10 робочих днів від дня реєстрації акта перевірки або вручення його поштою суб’єкту господарювання, а за наявності заперечень посадових осіб суб’єкта господарювання до акта перевірки — приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки — протягом 3 робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді суб’єкту господарювання.

Поставити додаткові питання

Інші питання

Чи потрібно вводити на фірмі режим захисту комерційної таємниці?
Що робити, коли надійшов лист від контролюючого органу з вимогою надати документи та інформацію?
Що робити, якщо податківці вимагають від директора та бухгалтера фірми з’явитися до них та надати пояснення?
Як необхідно себе вести, якщо на фірму з перевіркою прийшли представники контролюючих органів?
Чи потрібна ліцензія при наданні консультацій на працевлаштування за кордоном
Яка форма заперечень на акт перевірки податкової?
Должна ли я оплачивать работы за ремонт проводов в подъездном электрощитке?
Обязан ли я передавать электросетям при заключении договора документы о собственности и личные данные?
Чи можна мені звернутися до газопостачальної організації з проханням розстрочити заборгованість?

© Ігор Любенко, 2009
Всі права застережено. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови прямого посилання на ресурс та автора.
Розроблено в студії GLORANCE