Послуги  |  Ціни  |  Правовий архів
Online-Консультації Кримінальне право

Як відшкодувати шкоду, завдану незаконними діями міліції?


Законом України від 01.12.1994 р. “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” (далі по тексту – Законом) встановлюються випадки, умови та порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних  дій, що обмежують права громадян; незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладення штрафу; незаконного проведення оперативно-розшукових заходів.

Однак слід враховувати, що право на відшкодування шкоди, завданої незаконними оперативно-розшуковими заходами до порушення кримінальної справи, виникає за умови, якщо протягом 6 місяців після проведення таких заходів не було прийнято рішення про порушення за результатами цих заходів кримінальної справи. Право на відшкодування шкоди у громадянина, який був незаконно засуджений судом, виникає у випадку повної його реабілітації. Завдана громадянинові шкода відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету в повному обсязі, незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
Відповідно до ст. 3 Закону відшкодуванню підлягають: 1) заробіток та інші грошові доходи, які громадянин втратив внаслідок незаконних дій; 2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади, цінні  папери), конфісковане або звернене в доход держави, а також майно, на яке накладено арешт; 3) штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином; 4) суми, сплачені громадянином у зв'язку з наданням йому юридичної допомоги (за участь захисника у справі, написання апеляційної і касаційної скарги, тощо); 5) моральна шкода. Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії відповідних органів завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя, при цьому розмір відшкодування повинен становити не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом.

Відповідний орган, одночасно з повідомленням про закриття справи в стадії дізнання чи досудового слідства або з копією виправдувального вироку, що набрав законної сили, або постановою (ухвалою) суду направляє громадянинові повідомлення, в якому роз’яснює, куди і протягом якого терміну можна звернутися за відшкодуванням шкоди і поновленням порушених прав, а також на прохання громадянина в місячний термін письмо повідомляє про своє рішення трудовий колектив або громадські організації за місцем проживання. Якщо відомості про засудження або притягнення громадянина до кримінальної відповідальності, застосування до нього як запобіжного заходу взяття під варту чи накладення на нього адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт були опубліковані в пресі, то на вимогу цього громадянина редакції повинні протягом одного місяця зробити повідомлення про рішення, що реабілітує громадянина (ст. 37 Закону України “Про друковані  засоби масової інформації (пресу) в Україні”). 

Поставити додаткові питання

Інші питання

Що таке необхідна оборона при захисті прав людини?
Какая наступит ответственность, если я причиню вред лицам, пытающимся проникнуть в мой дом?
Поступил запрос от органов милиции с просьбой предоставить информацию о контрагентах. Это законно?

© Ігор Любенко, 2009
Всі права застережено. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови прямого посилання на ресурс та автора.
Розроблено в студії GLORANCE