Послуги  |  Ціни  |  Правовий архів
Online-Консультації Трудове право

Який порядок переведення працівників на іншу роботу?


Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП), переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві (в установі, організації), а також переведення на роботу на інше підприємство або в іншу місцевість, допускається тільки за згодою працівника. Переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором. Не вважається переведенням та не потребує згоди працівника, переміщення його на тому ж підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ на території підприємства в межах тієї ж місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою і з тими ж істотними умовами праці. Однак і переміщення не може бути безмотивним, необумовленим інтересами виробництва. Власник (або уповноважений ним орган) не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

Також лише за згодою працівника допускається його тимчасове переведення на іншу роботу, необумовлену трудовим договором. Власник має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, виробничих аварій, та інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою. Однак таке переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до 6 років, а також осіб віком до 18 років без їх згоди забороняється. У разі простою (ст. 34 КЗпП), працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до 1 місяця.

 Зміна істотних умов праці, а саме: систем і розмірів оплати, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміни розрядів і найменувань посад та інших в межах спеціальності, кваліфікації і посади, обумовленої трудовим договором, допускається лише за умови, коли це викликано змінами в організації виробництва і праці (раціоналізацією робочих місць, введенням нових форм організації праці, впровадженням передових методів, технологій тощо) та якщо про ці зміни працівник був повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці. Якщо при розгляді трудового спору буде встановлено, що зміна істотних умов трудового договору проведена не у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною з покладенням на власника обов’язку поновити працівникові попередні умови праці.

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством (установою, організацією), а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці є однією із підстав припинення трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП, при цьому, працівникові у відповідності зі ст. 44 КЗпП, виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Поставити додаткові питання

Інші питання

Чим відрізняється звільнення працівника за угодою сторін та за власним бажанням?
Яка відповідальність за порушення виплати мінімальної заробітної плати?
Який порядок укладення колективних договорів?
Як стягнути невиплачену заробітну плату?
Як захистити працівника від незаконного звільнення?
В каких случаях я могу уволить работника за прогул?
Имеет ли право начальник перевести меня на иную должность без мого согласия?
Директор предупредил, что со следующей недели мы переводимся на сокращенный рабочий день. Это законно?
Могу ли я настаивать на подписании трудового договора в письменном виде?
При принятии на работу у меня требуют документы о прописке. Законно ли это?
Какой испытательный срок мне могут установить и могу ли я от него отказаться?
Обязан ли работник отработать 2-х недельный срок, пока я подыщу ему замену?
Чи правий начальник, що моя щорічна відпустка лише 3 тижні?
Скільки часу потрібно пропрацювати, щоб взяти щорічну відпустку повної тривалості?
Чи продовжується відпустка, якщо під час відпустки працівник захворів?

© Ігор Любенко, 2009
Всі права застережено. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови прямого посилання на ресурс та автора.
Розроблено в студії GLORANCE