Послуги  |  Ціни  |  Правовий архів
Online-Консультації Трудове право

Як стягнути невиплачену заробітну плату?


В ст. 43 Конституції України зазначено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. У відповідності до статей 115 і 116 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), заробітна плата виплачується працівникові регулярно у строки, встановлені колективним договором, а при звільненні працівника, виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення. Якщо працівник в цей день не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Якщо у ці строки, з вини власника або уповноваженого ним органу, звільненому працівникові не були виплачені належні йому суми (при відсутності спору про їх розмір), то підприємство, установа, організація повинні будуть виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП).

Також треба враховувати, що Законом України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати”, дія якого поширюється на підприємства, установи та організації всіх форм власності і господарювання, у всіх випадках затримки на 1 і більше календарних місяців встановлених термінів виплати грошових доходів, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу, громадянам проводиться нарахування компенсації за втрату частини грошових доходів. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу. Сума компенсації виплачується громадянам у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.

Також треба враховувати, що окрім виплати зазначених компенсацій (середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку та у зв’язку з порушенням термінів виплати), працівник має право і на відшкодування моральної шкоди. Відповідно до положень Конституції України, зокрема статей 32, 56 і 62, та ст. 237-1 КЗпП, кожен громадянин має право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення його прав і свобод та законних інтересів. Розмір відшкодування моральної шкоди буде визначатися судом в залежності від характеру та обсягу страждань, характеру немайнових втрат та з урахуванням інших обставин (стану здоров’я потерпілого, тяжкості вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступеню зниження престижу, ділової репутації тощо).

Згідно зі ст. 233 КЗпП, у випадку порушення законодавства про оплату праці, працівник може звернутися безпосередньо до суду із заявою про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. У відповідності до п. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”, робітники та службовці, які заявляють позови про стягнення заробітної плати і за іншими вимогами, що випливають з трудових правовідносин, звільняються від сплати державного мита.


Поставити додаткові питання

Інші питання

Чим відрізняється звільнення працівника за угодою сторін та за власним бажанням?
Яка відповідальність за порушення виплати мінімальної заробітної плати?
Який порядок укладення колективних договорів?
Який порядок переведення працівників на іншу роботу?
Як захистити працівника від незаконного звільнення?
В каких случаях я могу уволить работника за прогул?
Имеет ли право начальник перевести меня на иную должность без мого согласия?
Директор предупредил, что со следующей недели мы переводимся на сокращенный рабочий день. Это законно?
Могу ли я настаивать на подписании трудового договора в письменном виде?
При принятии на работу у меня требуют документы о прописке. Законно ли это?
Какой испытательный срок мне могут установить и могу ли я от него отказаться?
Обязан ли работник отработать 2-х недельный срок, пока я подыщу ему замену?
Чи правий начальник, що моя щорічна відпустка лише 3 тижні?
Скільки часу потрібно пропрацювати, щоб взяти щорічну відпустку повної тривалості?
Чи продовжується відпустка, якщо під час відпустки працівник захворів?

© Ігор Любенко, 2009
Всі права застережено. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови прямого посилання на ресурс та автора.
Розроблено в студії GLORANCE