Послуги  |  Ціни  |  Правовий архів
Online-Консультації Трудове право

Який порядок укладення колективних договорів?


Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів визначаються Законом України “Про колективні договори і угоди”. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі по тексту – підприємствах) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом з однієї сторони і профспілковою організацією, а  у разі її відсутності – з представниками трудящих, які обрані трудовим колективом.

Умови колективного договору, укладеного відповідно до чинного законодавства, поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для власника, так і для працівників підприємства; при цьому, колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством, гарантії та соціально-побутові пільги. А якщо умови колективного договору погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, то вони є недійсними, і їх забороняється включати до договорів. Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним  договором власником або уповноваженим ним органом.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі. Після закінчення строку дії, колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний. У разі реорганізації підприємства, колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника підприємства, чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше 1 року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору. На новоствореному підприємстві, колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори. Будь-яка із сторін, не раніш як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору, або у визначені в ньому строки, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів, а друга сторона протягом 7 днів повинна розпочати переговори. На осіб, які ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, або навмисно порушили семиденний строк, накладається штраф від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 41-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення), і вони несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

На осіб, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору, накладається штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення), і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. На вимогу профспілок чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, до керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов’язання щодо колективного договору, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вжити заходів, передбачених законодавством.

Поставити додаткові питання

Інші питання

Чим відрізняється звільнення працівника за угодою сторін та за власним бажанням?
Яка відповідальність за порушення виплати мінімальної заробітної плати?
Як стягнути невиплачену заробітну плату?
Який порядок переведення працівників на іншу роботу?
Як захистити працівника від незаконного звільнення?
В каких случаях я могу уволить работника за прогул?
Имеет ли право начальник перевести меня на иную должность без мого согласия?
Директор предупредил, что со следующей недели мы переводимся на сокращенный рабочий день. Это законно?
Могу ли я настаивать на подписании трудового договора в письменном виде?
При принятии на работу у меня требуют документы о прописке. Законно ли это?
Какой испытательный срок мне могут установить и могу ли я от него отказаться?
Обязан ли работник отработать 2-х недельный срок, пока я подыщу ему замену?
Чи правий начальник, що моя щорічна відпустка лише 3 тижні?
Скільки часу потрібно пропрацювати, щоб взяти щорічну відпустку повної тривалості?
Чи продовжується відпустка, якщо під час відпустки працівник захворів?

© Ігор Любенко, 2009
Всі права застережено. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови прямого посилання на ресурс та автора.
Розроблено в студії GLORANCE