Послуги  |  Ціни  |  Правовий архів
Online-Консультації Трудове право

Чим відрізняється звільнення працівника за угодою сторін та за власним бажанням?


При домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі – власником) про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП) (за угодою сторін), трудовий договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це власника і працівника. Сама по собі згода власника задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір припинено за п. 1 ст. 36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору. В цьому випадку звільнення буде вважатися проведеним з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП).

У відповідності до ст. 38 КЗпП, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника письмово за 2 тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору або відкликав свою заяву про звільнення, дія трудового договору вважається продовженою і власник не вправі звільнити працівника за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Так, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору особам, запрошеним на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками цих підприємств (ст. 24 КЗпП).

Працівник має право, у визначений ним строк, розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. Такому працівникові при звільненні повинні виплатити вихідну допомогу у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

Працівники, звільнені за угодою сторін або за власним бажанням, мають право звернутися до державної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні. Громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу та визнані в установленому порядку безробітними, мають право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі не менше 50 % середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць і не нижче розміру мінімальної заробітної плати. Однак треба враховувати, що громадянам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк до 3 місяців (п.п. “г” п. 2 статті 30 Закону України “Про зайнятість населення”).

Поставити додаткові питання

Інші питання

Яка відповідальність за порушення виплати мінімальної заробітної плати?
Який порядок укладення колективних договорів?
Як стягнути невиплачену заробітну плату?
Який порядок переведення працівників на іншу роботу?
Як захистити працівника від незаконного звільнення?
В каких случаях я могу уволить работника за прогул?
Имеет ли право начальник перевести меня на иную должность без мого согласия?
Директор предупредил, что со следующей недели мы переводимся на сокращенный рабочий день. Это законно?
Могу ли я настаивать на подписании трудового договора в письменном виде?
При принятии на работу у меня требуют документы о прописке. Законно ли это?
Какой испытательный срок мне могут установить и могу ли я от него отказаться?
Обязан ли работник отработать 2-х недельный срок, пока я подыщу ему замену?
Чи правий начальник, що моя щорічна відпустка лише 3 тижні?
Скільки часу потрібно пропрацювати, щоб взяти щорічну відпустку повної тривалості?
Чи продовжується відпустка, якщо під час відпустки працівник захворів?

© Ігор Любенко, 2009
Всі права застережено. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови прямого посилання на ресурс та автора.
Розроблено в студії GLORANCE